Treningstid for nye grupper og aktiviteter i Sør-Aurdalshallen og endringer for aktiviteter fra C-blokka

Det er planlagt at idrettshallen i nybygget kan tas ordinært i bruk fra 20. januar. Eksisterende faste aktiviteter som frem til nå har hatt treningstid i C-blokka på SAUS vil automatisk få tildelt samme treningstid i èn av de tre halldelene i nybygget uten å måtte be om det. Dersom det er noen av eksisterende grupper som ønsker for eksempel større areal enn én del, så må det meldes inn som ønsket endring.

For nye aktiviteter og grupper som ønsker treningstid i hallen nå, må dette meldes inn til kommunen senest ila. torsdag 16. januar, til postmottak@sor-aurdal.kommune.no

Innmelding av behov skal inneholde minimum følgende opplysninger:

  • Gruppe/aktivitet
  • kontaktperson
  • ønsket treningstid(er)
  • antall halldeler (størrelse på spilleflate)
  • treneroversikt/nøkkelinnehavere. Benytt vedlagte skjema.


I løpet av fredag 17. januar vil det da bli gjort tildeling av tid ut fra innmeldte ønsker ut fra tilgjengelig tid. Informasjon om treningstider og informasjon om utlevering av nøkkelkort vil bli distribuert til personer som er kontaktpersoner og/eller til de som er satt opp som ansvarlige i innmeldt excel-skjema. Dersom ikke annet er angitt blir ansvarspersoner gitt tilgang ut treningssesongen (juni 2020)

For grupper som melder inn ønske om treningstid etter 17. januar, blir dette tildelt fortløpende ut fra hva som er tilgjengelig av treningstider i hallen.

Tildeling av halldel og tid gjøres etter beste skjønn, men her må evt. endringer påregnes ved behov når vi får mer brukserfaring med bygget og kombinasjon av aktiviteter.

Svømmehall

Mer informasjon om bruk av svømmehallen vil komme litt senere, men oppstartdato i nytt basseng vil anslagsvis bli i starten av februar pga. nødvendig opplæring og noe teknisk utstyr som ikke er levert. Grupper som ønsker å benytte bassenget utenom det organiserte folkebadet, må selv organisere sin aktivitet med ansvarlige personer som er til stede og får nødvendig opplæring på drukningsalarm samt ha godkjent livrdningsprøve.