Traumekurs - kvinnegruppe høsten 2019

Psykisk Helse inviterer til Traumekurs torsdager kl. 12.00 - 13.30. Første kursdag er 26. september 2019.
Kurset holdes av Birgitte Listerud og Solgunn Vårlid Stensæter på Skoglund (gamle barnehagen på Bagn)