Transporttjeneste for forflytningshemmede

Fellesnemda for innlandet har besluttet at TT-ordningen (Transporttjeneste for forflytningshemmede) vil bli administrert av fylkeskommunen. Den nye ordningen vil tre i kraft fra 01.01.2020. Fra denne dato vil da ikke Sør-Aurdal kommune ha ansvaret for å behandle søknader eller følge opp brukere. Etter denne dato skal søknader sendes til innlandet fylkeskommune. Kommunene i Oppland er anbefalt å ikke behandle søknader etter 1.10.2019. Ny søkere må derfor vente til ny ordning trer i kraft i 2020.

Informasjon ang. den nye ordningen vil bli sendt ut til alle våre brukere så fort det foreligger, sannsynligvis medio november.

Kontaktinfo

Sør-Aurdalsheimen
Telefon 61 34 87 10
Tildelingskontoret
Telefon 61 34 85 66

Åpningstider

Mandag - fredag

kl. 08.00 - 15.30 (15/5 - 15/9)
kl. 08.00 - 16.00 (16/9 - 14/5)

Adresse

Besøksadresse:

Tingvollbakkin 15
2930 Bagn

3. etg


Postadresse:

Tingvollbakkin 15
2930 Bagn