Trafikksikkerhetsplan for Sør-Aurdal kommune

Kommunevåpen Sør-Aurdal kommune, Skrin i gult på blå bakgrunn  - Klikk for stort bilde

Invitasjon til å komme med innspill til Trafikksikkerhetsplan for Sør-Aurdal kommune 2024-2027

Trafikksikkerhetsplan for Sør-Aurdal kommune skal nå revideres for ny planperiode 2024-2027.

Trafikksikkerhetsplan for Sør-Aurdal kommune 2018-2021 ble vedtatt av kommunestyret 19.12.2017, KS-064/17.  Her kan du lese Trafikksikkerhetsplan for Sør-Aurdal kommune 2018-2021.

Formålet med trafikksikkerhetsplanen er å ha en planmessig og målrettet innsats i trafikksikkerhetsarbeidet i kommunen. Planen har fokus på forebyggende og holdningsskapende trafikksikkerhetsarbeid i tillegg til fysiske trafikksikkerhetstiltak på veier og plasser. Planen skal være et styringsdokument for kommunens trafikksikkerhetsarbeid i tiden fremover og danner grunnlag for søknad om trafikksikkerhetsmidler til fysiske og holdningsskapende trafikksikkerhetstiltak.

Sør-Aurdal kommune er godkjent som Trafikksikker kommune. Trafikksikker kommune er en godkjenningsordning i regi av Trygg Trafikk som viser at kommunen jobber systematisk, helhetlig og har gode rutiner og planer for trafikksikkerhetsarbeidet. Godkjenning som Trafikksikker kommune betyr ikke at det ikke kan skje ulykker, men at kommunen jobber systematisk for at trafikkulykker ikke skal skje. Her kan du mer om godkjenningsordningen Trafikksikker kommune på Trygg Trafikk sine nettsider.

Trafikksikkerhet angår alle! 

Alle inviteres til å komme med innspill til "Trafikksikkerhetsplan for Sør-Aurdal kommune 2024-2027".

Innspill til trafikksikkerhetsplanen sendes til postmottak@sor-aurdal.kommune.no innen 1. september 2023