Tilskudd til opprydding av vindfall

Tilskudd til opprydding av vindfall etter stormen 19.11.2021 og tilsvarende hendelser vinteren 2021/22.

Tilskuddsordningen:

1. Tilskudd til opprydding av vindfelt skog i hogstklasse 4 og 5

Det kan gis inntil 75 % tilskudd på den delen av driftskostnaden som overstiger 370 kr/m3 (fastmassekubikk) rundvirke eller energivirke, begrenset oppad til 100 kr/m3

 

2. Tilskudd til opprydding av vindfelt skog i hogstklasse 3

Det kan gis inntil 75 % tilskudd på den delen av driftskostnaden som overstiger 230 kr/m3 (fastmassekubikk) rundvirke eller energivirke, begrenset oppad til 100 kr/m3

 

3. Tilskudd til taubanedrift

Det kan gis et tilskudd på inntil 600 kr/m3 (fastmassekubikk) rundvirke eller energivirke.

 

Mer informasjon om søknaden finner du her

https://www.landbruksdirektoratet.no/nb/skogbruk/ordninger-for-skogbruk/tilskudd-til-opprydding-av-vindfall-etter-storm-og-tilsvarende-hendelser