Tilskudd til inkludering av barn og unge

Nå kan lag og foreninger søke midler til tiltak for inkludering av barn og unge!

Målet med tilskuddsordningen er å legge til rette for at alle barn og unge skal ha mulighet til mestring og samfunnsdeltakelse. 

Søknadsfrist er 3. november. 

Les mer om ordningen på Bufdirs nettside: Tilskudd til inkludering av barn og unge | Bufdir

Kontaktperson for ordningen er folkehelsekoordinator Anne Sofie Onstad.