Tilskudd til inkludering av barn og unge - Bufdir

Offentlige instanser, frivillige organisasjoner private aktører kan nå søke om tilskudd til inkludering av barn og unge - Bufdir utlysning for 2022

Søknadskjemaet for å søke tilskudd til ordningen har nå åpnet. Søknadsfristen er 17.desember.

I regjeringens forslag til statsbudsjett for 2022 er det satt av midler til den nye, sammenslåtte tilskuddsordningen "Tilskudd til inkludering av barn og unge". Målet med tilskuddsordningen er å legge til rette for at alle barn og unge skal ha mulighet til mestring og samfunnsdeltakelse. Tilskuddsordningen skal bidra til utvikling av åpne møteplasser, deltakelse på ferie- og fritidsaktiviteter og fullføring av utdanningsløp. Målgruppen er barn og unge i alderen 0 til og med 24 år som av ulike grunner står i fare for å havne i utenforskap.

Hvem kan søke?

  • Tilskudd kan tildeles offentlige instanser, frivillige organisasjoner og private aktører.
  • Enkeltpersonforetak eller privatpersoner kan ikke søke. 

Sør- Aurdal kommune er godkjent deltakende kommune i ordningen.
 

Bufdirs nettside for tilskuddsordninger finner dere HER 

Selve utlysningen fra Bufdir finner dere HER