Tilskudd til inkludering av barn og unge 2023

Tilskuddsordningen “Tilskudd til inkludering av barn og unge” er nå lyst ut for 2023, og søknadsskjemaene er åpne for lag, foreninger og kommunen. 

Målet med tilskuddsordningen er å legge til rette for at alle barn og unge skal ha mulighet til mestring og samfunnsdeltakelse. Tilskuddsordningen skal bidra til utvikling av åpne møteplasser, deltakelse på ferie- og fritidsaktiviteter og fullføring av utdanningsløp. Målgruppen er barn og unge i alderen fra 0 til og med 24 år som av ulike grunner står i fare for å havne i utenforskap.

Søknadsfristen er 18. november 2022.    

Utlysningen finner dere her

Søknadsskjemaet finner dere ved å logge inn i søknadsportalen 

Lykke til!