Tilskudd til forebyggende trafikksikkerhetstiltak i 2023

Innlandet fylkeskommune vil også i 2023 gi tilskudd til forebyggende trafikksikkerhetstiltak i regi av frivillige lag og organisasjoner, og kommunene.

Ungdom, unge førere, innvandrere, MC-førere og eldre trafikanter er prioritert.

Mer informasjon finnes på fylkeskommunens hjemmeside: Tilskudd til trafikksikkerhetsarbeid.  

Søknadsfristen er 15. januar 2023.

Fylkets trafikksikkerhetsutvalg (FTU) behandler søknadene i sitt møte i februar.