Til unge filmskapere i Valdres - ferske og erfarne

UKM Valdres arrangerer Filmverksted i samarbeid med Kodeklubben Valdres.

Filminteresserte ungdommer er velkomne til verksted fire kvelder før UKM.

Oppstart blir på Valdres videregående skole tirsdag 14. januar kl. 18-21.

Klikk her for mer informasjon. (PDF, 2 MB)