Symjehallen opnar att

Symjehallen på Sør-Aurdal ungdomsskole er klar til bruk f.o.m. tysdag 11. september. Folkebadet opnar etter haustferien, tysdag 9. oktober.