Støtte til bedriftsintern opplæring

Ønsker din bedrift å søke støtte til bedriftsintern opplæring?

Innlandet fylkeskommune har lagt ut støtteordning med søknadsfrist 28. oktober. Informasjon om støtteordningen finner du på Regionalforvaltning.no.

Før du søker er det viktig å lese kriteriene nøye!
Merk til at ufullstendige søknader kan bli avvist.

Spørsmål om ordningen kan rettes til
Turid Lie, tlf. 976 30 102 – turid.lie@innlandetfylke.no
Sissel By Ingvaldsen, tlf 911 54 172 - sissel.by.ingvaldsen@innlandetfylke.no