Spillemidler til anlegg for idrett og fysisk aktivitet 2019

Kommunevåpenet til Sør-Aurdal kommune - Klikk for stort bilde Kommunal frist for innsending av søknader om spillemidler til anlegg for idrett og fysisk aktivitet til fordelingen i 2019 fastsettes til: 1. oktober 2018.

Søknader sendes inn elektronisk i skjema via nettsiden www.anleggsregisteret.no. Søknadsskjemaet er tilgjengelig fra 15. juni.

Anleggene det søkes om spillemidler til skal være prioritert i «Kommunal plan for idrett og fysisk aktivitet i Sør-Aurdal kommune 2018-2021». Handlingsprogrammet skal nå rulleres for år 2019.

Planer det søkes om tilskudd til må ha gyldig idrettsfunksjonell forhandsgodkjenning.

For utfyllende informasjon vises det til (linker):

Eventuelle spørsmål kan rettes til rådgiver Oppvekst og kultur Gunvor Elene Thorsrud e-post Gunvor.Elene.Thorsrud@sor-aurdal.kommune.no, tlf. 61 34 85 27.