Sør-Aurdalshallen og gymsaler åpner 12. oktober

Kommunevåpenet til Sør-Aurdal kommune - Klikk for stort bilde

Kommunale bygg, gymsaler og Sør-Aurdalshallen,med unntak av svømmebassenget, åpner opp for aktivitet på kveldstid fra 12. oktober.

De lag og foreninger som har avtalt treningstid kan starte opp sine aktiviteter dersom de følger smittevernsreglene til Sør-Aurdal kommune. De som ønsker treningstid utover det som allerede ligger inne i planene, må fylle ut søknaden som finnes her:

Sør-Aurdalshallen - Sør-Aurdal kommune (sor-aurdal.kommune.no)

Dersom det er spørsmål kan det tas kontakt med utleieansvarlig:

  • Sør-Aurdalshallen: Jenny Kristine Hole på 61 34 85 00
  • Hedalen barne- og ungdomsskole: Rektor 61 34 86 68/61 34 86 63
  • Begnadalen skole: Rektor 61 34 86 82

Smittevernsregler

Du skal være frisk når du oppsøker kommunale bygg. Det er viktig at det ikke oppstår trengsler i inngangspartiet, og at 1-metersregelen overholdes. I tillegg er det viktig å forholde seg til FHI sine anbefalinger: «For voksne utøvere over 20 år er anbefalingen å holde minst 1 meters avstand også under utøvelse av aktiviteten» 

Ansvarlig for hver gruppe/ aktivitet må føre navneliste med telefonnummer, med oversikt over alle deltagere. Denne listen oppbevares i 14 dager – dette med tanke på eventuell smittesporing.

Ansvarlig for hver gruppe sørger for at det tørkes over berøringspunkter etter aktivitet for å unngå smitte.

Det må beregnes tid til å tørke over punktene før neste gruppe kommer, og derfor må treningstiden bli noe redusert. Renhold stiller med renholdsutstyr som er lett tilgjengelig.

Maximalt 20 personer per gymsal. Sør-Aurdalshallen som har tre gymsaler kan da ha 20 x 3 = 60

Garderober kan ikke benyttes.

Renhold av utstyr i Sør-Aurdalshallen.

Berøringspunkt som skal tørkes av etter endt aktivitet er:

  • Baller, hockeykøller, kjegler, terninger, madrasser, matter, ribbevegger, bukker, benker, trampoliner, ringer, turnringer, mål, håndtak, og brytere.
  • Gule vester blir etter bruk lagt i merket dunk for vasking.

 

Det vil være satt frem renholdsutstyr for å tørke av berøringspunkt og gulv ved Hall 1,Hall 2, og Hall 3. Utstyret består av sprayflasker med såpevann, overflatedesinfeksjon  og papir til å tørke av utstyr som er brukt. Mopper og utstyr for rengjøring av gulv.

På toalett vil det være dispensere med overflatedesinfeksjon til å tørke av kran, dørhåndtak, og toalett.

Siden garderobene er stengt, benyttes knaggrekkene som er utenfor toalettene i kafèdelen. Der skal jakker og utesko plasseres. Det er viktig at alle benytter innesko. Dette for å minske smitte, og lette renholdet i Sør-Aurdalshallen.

Alle må huske god håndvask før og etter endt aktivitet.

Dersom smittesituasjonen endrer seg, vil byggene måtte stenges med kort varsel.