Sør-Aurdalshallen og gymsaler åpner 12. oktober

Kommunevåpenet til Sør-Aurdal kommune - Klikk for stort bilde

Kommunale bygg, gymsaler og Sør-Aurdalshallen åpner opp for aktivitet på kveldstid fra 12. oktober.

De lag og foreninger som har avtalt treningstid kan starte opp sine aktiviteter dersom de følger smittevernsreglene til Sør-Aurdal kommune. De som ønsker treningstid utover det som allerede ligger inne i planene, må fylle ut søknaden som finnes her:

Sør-Aurdalshallen - Sør-Aurdal kommune (sor-aurdal.kommune.no)

Dersom det er spørsmål kan det tas kontakt med utleieansvarlig:

  • Sør-Aurdalshallen: Jenny Kristine Hole på 61 34 85 00
  • Hedalen barne- og ungdomsskole: Rektor 61 34 86 68/61 34 86 63
  • Begnadalen skole: Rektor 61 34 86 82

Smittevernsregler

Du skal være frisk når du oppsøker kommunale bygg. Det er viktig at det ikke oppstår trengsler i inngangspartiet, og at 1-metersregelen overholdes. I tillegg er det viktig å forholde seg til FHI sine anbefalinger: «For voksne utøvere over 20 år er anbefalingen å holde minst 1 meters avstand også under utøvelse av aktiviteten» 

Ansvarlig for hver gruppe/ aktivitet må føre navneliste med telefonnummer, med oversikt over alle deltagere. Denne listen oppbevares i 14 dager – dette med tanke på eventuell smittesporing.

Ansvarlig for hver gruppe sørger for at det tørkes over berøringspunkter etter aktivitet for å unngå smitte.

Det må beregnes tid til å tørke over punktene før neste gruppe kommer, og derfor må treningstiden bli noe redusert. Renhold stiller med renholdsutstyr som er lett tilgjengelig.

Maximalt 20 personer per gymsal. Sør-Aurdalshallen som har tre gymsaler kan da ha 20 x 3 = 60

Garderobe kan ikke benyttes, med unntak for de som skal ha svømming.

Renhold av utstyr i Sør-Aurdalshallen.

Berøringspunkt som skal tørkes av etter endt aktivitet er:

  • Baller, hockeykøller, kjegler, terninger, madrasser, matter, ribbevegger, bukker, benker, trampoliner, ringer, turnringer, mål, håndtak, og brytere.
  • Gule vester blir etter bruk lagt i merket dunk for vasking.

 

Det vil være satt frem renholdsutstyr for å tørke av berøringspunkt og gulv ved Hall 1,Hall 2, og Hall 3. Utstyret består av sprayflasker med såpevann, overflatedesinfeksjon  og papir til å tørke av utstyr som er brukt. Mopper og utstyr for rengjøring av gulv.

På toalett vil det være dispensere med overflatedesinfeksjon til å tørke av kran, dørhåndtak, og toalett.

Siden garderobene er stengt, benyttes knaggrekkene som er utenfor toalettene i kafèdelen. Der skal jakker og utesko plasseres. Det er viktig at alle benytter innesko. Dette for å minske smitte, og lette renholdet i Sør-Aurdalshallen.

Alle må huske god håndvask før og etter endt aktivitet.

Dersom smittesituasjonen endrer seg, vil byggene måtte stenges med kort varsel.