Sør-Aurdal godkjent som Trafikksikker kommune

Trafikksikker kommune - Klikk for stort bilde Den 22. oktober 2018 var Trygg Trafikk i Sør-Aurdal for godkjenning av kommunen som Trafikksikker kommune. Etter en gjennomgang av kommunens helhetlige arbeid med trafikksikkerhet, kunne Trygg Trafikk gratulere Sør-Aurdal kommune med godkjenning som Trafikksikker kommune.

Trafikksikker kommune bygger på en godkjenningsordning. Trygg Trafikk har utarbeidet kriterier for hva en Trafikksikker kommune er og hvordan kommunen skal jobbe for å sette trafikksikkerhet på dagsorden.

Å bli godkjent som Trafikksikker kommune betyr ikke at det ikke skjer trafikkulykker, men godkjenningen er et kvalitetsstempel for godt, målbevisst og helhetlig arbeid med trafikksikkerhet.

Kommunen er en viktig aktør i trafikksikkerhetsarbeidet.


Den offisielle utnevnelsen av Sør-Aurdal kommune som Trafikksikker kommune skjedde ved en høytidelig seremoni på fylkestinget i Oppland den 25. oktober 2018, der ordfører Kåre Helland, rådmann Haakon Boie Ludvigsen og koordinator Gunvor Elene Thorsrud deltok og fikk overrekt blomster og plaketten «Trafikksikker kommune 2018-2021» på vegne av kommunen.

Les mer om Trafikksikker kommune her. 

Trafikksikker kommune - Klikk for stort bilde

De som er med på bildet:

Fra venstre: Folkehelsekoordinator Mirian Øyhus Mikkelsgård, rådgiver Oppvekst og kultur Gunvor Elene Thorsrud, kommunalsjef Plan og teknisk Hans Solbrekken Ruud, kommunalsjef Oppvekst og kultur Inger Randi Islandsmoen Kleven, rådgiver Plan og teknisk og leder av Trafikksikkerhetsutvalget i Sør-Aurdal kommune Svein Granli, Bjørn Ivar Vasaasen fra Statens Vegvesen, rådmann Haakon Boie Ludvigsen, ordfører Kåre Helland og Harald Heierof fra Trygg Trafikk nasjonalt. Foran: Arne Leite valgt representant fra formannskapet til Trafikksikkerhetsutvalget i Sør-Aurdal. Fagleder personal Bjørg Dokken var ikke med på bildet.