Sommerskole i Sør-Aurdal 2021

Klikk for stort bilde  Hva er sommerskole?  

Gjennom ulike temaer, praktisk- og fysisk aktivitet og kulturopplevelser skal sommerskolen bidra til mestring og spennende opplevelser. Kommunene bestemmer selv hvor mange elever som skal få tilbud, men tilbudet skal være gratis for elevene. Det er viktig at tilbudet tilpasses lokale forhold.  

Målet med sommerskolen er å gi flere unge en arena der de kan delta i faglige, sosiale og kulturelle aktiviteter i skolens sommerferie i 2021, og at elever kan få mulighet til å få faglig påfyll.  (kilde: Udir.no)

Tilskudd til sommerskole 

I statsbudsjettet 2021 er det bevilget 500 millioner kroner til nye og utvidede sommerskoletilbud i forbindelse med koronapandemien. Lønn til prosjektleder og aktivitetsledere kan dekkes av tilskuddsmidlene. Alle som skal bidra direkte inn mot barn og unge i gjennomføringen, må fremlegge politiattest.   

Sør-Aurdal kommune har søkt og fått et tilskudd på kr 277 000 til sommerskole.    

Sommerskole i Sør-Aurdal 2021 

Sør-Aurdal kommune ønsker kontakt med bidragsytere som kan gi Sør-Aurdal sommerskole bredde og mangfold med spennende aktiviteter og kurs. Det kan være innen musikk, dans, lek, idrett, husflid, kunst, friluftsliv, matlaging m.m.  Vi søker kontakt med studenter over 18 år, fagarbeidere, kulturskole, leirskole, idrettslag, organisasjoner, lag og foreninger som vil bidra inn i sommerskolen som aktivitetsledere med ulike temaer og kurs med fokus på glede, mestring og inkludering. Se egen utlysning. 

Sommerskolen gjennomføres de to første ukene etter skoleslutt våren 2021 (uke 25 og 26). 

Smittevern 

Smittevernet må ivaretas på sommerskolen. Dette vil legge føringer for organiseringen i faste grupper/kohorter. Organiseringen av sommerskolen må godkjennes av kommuneoverlegen.   

 
 
Vedrørende spørsmål, ta kontakt med prosjektleder Eli Torp 
Tlf 95142240