Søknadsfrist til barnehage og SFO

Kommunevåpenet til Sør-Aurdal kommune - Klikk for stort bilde Søknadsfrist til barnehage og SFO er 1. februar 2019.

Her kan du søke: søknadsportal

Opptak til barnehage

I Sør-Aurdal er det tre kommunale barnehager:

  • Reinli barnehage
  • Begnadalen barnehage
  • Hedalen naturbarnehage

Barn bosatt i kommunen som fyller ett år innen utgangen av august, september, oktober og november 2019, har etter søknad til hovedopptaket rett til plass i barnehage i løpet av den måneden de fyller ett år. Barnehageplassen beholdes frem til barnet begynner på skolen.

Opptak til SFO

Kommunen har tilbud om skolefritidsordning (SFO) ved:

  • Bagn skule
  • Begnadalen skole
  • Hedalen barne- og ungdomsskole

Plass i SFO tildeles for ett skoleår om gangen, det må søkes på nytt for hvert skoleår.

Søknadsfrist for SFO og hovedopptak til barnehage skoleåret 2019/2020 er 1. februar 2019. Søknader leveres digitalt.