Resultat fra Næringslivsundersøkelsen

Næringslivsundersøkelsen for Valdres som ble initiert av valdreskommunene ved VNK, Visit Valdres og Valdres Næringshage ble avsluttet 29. mars.
Klikk på lenken for å se hovedtrekkene, og for å laste ned besvarelsene:
https://www.valdres.no/