Positivprisen 2017 ble tildelt Valdresskigard

Ordfører Kåre Helland med eiere og ansatte i Valdres Skigard - bedriften som ble tildelt Positivprisen 2017 - Klikk for stort bilde Positivprisen for 2017 ble utdelt på kommunestyrets møte 19. juni. Prisen gikk til Valdresskigard og det var ordfører Kåre Helland som sto for utdelingen

Sør-Aurdal kommune gratulerer og ønsker bedriften lykke til videre!

Positivprisen ble første gang delt ut i 1990, og er i første rekke en påskjønnelse til personer eller bedrifter som har utmerket seg i lokalt næringsliv. Prisen deles ut av fondsstyre (formannskap), etter at publikum har kommet med forslag på kandidater.

I statuttene for prisen,§2 står det at prisen skal gå til :»personer, bedrifter, lag og organisasjoner som i det forutgående år har bidratt til å skape/spre positive ideer/holdninger i Sør-Aurdal kommune. Kandidaten skal ha vist et engasjement i næringssammenheng og en evne og vilje til samarbeid i bygdesamfunnet, ha mot til å stå på egne ideer og tørre »stikke hodet frem» Og kandidaten skal være en ekte søraurdøl. Ut i fra dette er vi sikre på at vi har funnet en verdig mottaker av Positivprisen for 2017.

Fondsstyrets enstemmige vedtak i møte den 01.06.2018 lyder slik:
Positiv prisen for 2017 tildeles Valdres Skigard.

Valdresskigard ble etablert i 1996. Valdresskigard produserer skigard på gamlemåten med staur av seinvokst gran, behandlet furu, kløyvde skier og vierbinding forsterka med ståltråd.

  • Forskjellige typer skigard
  • Ståltråd og granstaur
  • Ståltråd og 50-50 gran / impregnert staur
  • Ståltråd og 50-50 gran / kobberimpregnert staur
  • Vier, ståltråd og granstaur

Det selges mest impregnert staur og ståltråd

Firmaet har vokst siden etableringen og er blitt blant landets fremste leverandører av skigard i Sør-Norge. 70 % av monteringen av skigard har de i Valdres, resten fordelt rundt omkring på Østlandet. Valdresskigard er blitt et anerkjent varemerke.

I 2017 hadde de en omsetning på 5 millioner kr. Valdresskigard har 4 faste ansatte og 2-3 sesongarbeidere på sommerstid.

Dagens eiere er Oddvin Sørbøen og Gunnar Fossholt. De har utvidet produktspekteret og selger porter, grinder, portaler, benker og bord, andre tregjerder og ved.

Valdresskigard har tilholdssted på Leirskogen i Sør-Aurdal kommune. Her ligger produksjonslokaler, lager og kontor. De utfører også mindre snekkeroppdrag. Ønsker kundene å gjøre jobben selv, kan kundene kjøpe skigardsmaterialer, portstolper m.m. av Valdresskigard.