Pass på smittevernet etter ekstremværet "Hans"

Avrenning, kloakk og søppel forurenser vassdragene i Innlandet etter «Hans». Ta høyde for at alt som har vært i kontakt med flomvann kan være forurenset og gi risiko for smitte. Bading i vann som er berørt av flom frarådes.

Ta forholdsregler ved ferdsel langs vassdragene.

Se også Smittevern ved opprydding etter flom - FHI