Orientering til abonnenter med kommunalt vann og/eller avløp

Kommunevåpenet til Sør-Aurdal kommune - Klikk for stort bildeKommunestyret vedtok den 14.05.2019 ny lokal forskrift om vann- og avløpsgebyr i Sør-Aurdal kommune. Forskriften krever blant annet obligatorisk bruk av vannmåler hos alle husstander med kommunalt vann og/eller avløp. For deg som abonnent, betyr dette at det må installeres vannmåler i ditt hus.

Kostnader ved installasjon av vannmåleren dekkes av den enkelte abonnent, mens kommunen koster selve vannmåleren. Vannmåleren kan hentes ut av rørlegger på kommunehuset og skal være installert innen 31.12.2019. Hvis det av naturlige årsaker ikke er mulig å få installert vannmåler innen fastsatt frist, er det mulig å søke om utsettelse. Søknad om utsettelse skal være skriftlig og sendes til kommunen.

Kommunestyret vedtok også endret gebyrforskrift som vil tre i kraft fra 1. januar 2020. Endringene innebærer nye satser for beregning av tilknytningsavgift, differensierte satser for abonnementsgebyr og innføring av administrative- og tekniske bestemmelser for kommunale vann- og avløpstjenester. De administrative- og tekniske bestemmelser regulerer forholdet mellom kommunen og abonnentene, og definerer hva begge parter har ansvar for.  

Kommunestyret har også varslet vesentlig gebyrøkning innen vann og avløp fra og med 2020, som et tiltak i sak om bærekraftig kommune KS 013/19. Kommunen har over flere år gått med underskudd i driften av vann- og avløpstjenestene og det er tenkt å øke gebyrene for å dekke inn dette underskuddet.   

Ved spørsmål, ta kontakt med saksbehandler på tlf. 61 34 85 75 eller send e-post til postmottak@sor-aurdal.kommune.no