Opptak til barnehage og SFO

Kommunevåpenet til Sør-Aurdal kommune - Klikk for stort bildeSøknadsfrist for hovedopptak til barnehage og opptak til SFO er 1. februar 2020.

Her kan du søke: søknadsportal

Opptak til barnehage

I Sør-Aurdal er det tre kommunale barnehager:

  • Reinli barnehage
  • Begnadalen barnehage
  • Hedalen naturbarnehage

Barn bosatt i kommunen som fyller ett år innen utgangen av august 2020, har etter søknad til hovedopptaket rett på plass i løpet av august. Barn som fyller ett år i september, oktober og november 2020, har etter søknad til hovedopptaket rett på plass i barnehage i løpet av den måneden de fyller ett år. Barnehageplassen beholdes frem til barnet begynner på skolen.
Klikk her for mer informasjon om barnehage.
 

Opptak til SFO

Kommunen har tilbud om skolefritidsordning (SFO) ved:

  • Bagn skule
  • Begnadalen skole
  • Hedalen barne- og ungdomsskole

Plass i SFO tildeles for ett skoleår om gangen. Det må søkes på nytt for hvert skoleår.
Klikk her for mer informasjon om SFO.


Søknadsfrist for opptak til SFO og hovedopptak til barnehage skoleåret 2020/2021 er 1. februar 2020. Søknader leveres digitalt.