Oppstart av planarbeid - Kommunal plan for idrett og fysisk aktivitet i Sør-Aurdal kommune 2022-2025

Klikk for stort bilde Har du innspill til aktivitet og anlegg? 

Innspill til planen sendes postmottak@sor-aurdal.kommune.no innen 15. juni 2021

Formannskapet har i sak FS-006/21 vedtatt oppstart av planarbeid. «Kommunal plan for idrett og fysisk aktivitet i Sør-Aurdal kommune» skal revideres for ny planperiode 2022-2025 og langsiktig del. Planen har som formål å gi en målstyrt anleggsutbygging for idrett og fysisk aktivitet og fylle kravene for søknd om spillemidler. Idrett og fysisk aktivitet, friluftsliv, folkehelse og aktivitetsfremmede tiltak vil ha fokus i planen. 

Gjeldende plan kan du se her; Kommunal plan for idrett og fysisk aktivitet i Sør-Aurdal kommune 2018-2021  (PDF, 3 MB)
Handlingsprogrammet til planen er blitt rullert hvert år i planperioden og er grunnlag for søknad om spillemidler til anleggsutbyggingen. Her er siste rullering av handlingsprogrammet (skjema), for år 2021; HP2021 (PDF, 495 kB) 

Bestemmelser om tilskudd til anlegg for idrett og fysisk aktivitet 2020, for tildelinger i 2021 (V-0732), kan du lese på Regjeringen.no. Se også Anleggsregisteret.no for mer utfyllende informsjon om ordningene. 

Innspill til planen sendes postmottak@sor-aurdal.kommune.no innen 15. juni 2021.    

Anleggsplaner som ønskes tatt inn i handlingsprogrammet for søknad om spillemidler i planperioden 2022-2025 og til langsiktig del meldes inn innen 22. august 2021

Planutkastet vil bli lagt ut til høring og offentlig ettersyn i 6 uker i perioden september - oktober. 

Spørsmål kan rettes til saksbehandler Gunvor Elene Thorsrud, e-post: gunvor.elene.thorsrud@sor-aurdal.kommune.no