Oppfordring til vannsparing

Oppfordring til kommunale vannkunder om å unngå unødig bruk av vann

Med bakgrunn i tørkesituasjonen og at det begynner å bli unormalt lav grunnvannstand flere steder, vil kommunen oppfordre abonnenter ved kommunale vannverk til å unngå unødig vanning og vannforbruk inntil det kommer vesentlig med nedbør.

Dette er både for å unngå unødig stor tapping av grunnvannet dersom tørken blir langvarig. Samtidig vil vi sikre at det til en hver tid er tilstrekkelig vannforsyning til beredskapsmessige formål.

Både abonnenter og private brønn- og vannverkseiere kan følge grunnvannsituasjonen løpende på http://www.varsom.no