Nytt storfjøs i Hedalen

Sør-Aurdal kommune gratulerer Geir og Guttorm Øverby med støtte fra Innovasjon Norge og nytt løsdriftsfjøs til høsten. Ekstra gledelig er det at ungdom kommer tilbake til bygda og vil drive i landbruket og videreutvikle et allerede, godt drevet gårdsbruk.

I disse dager river Geir og Guttorm Øverby den gamle låven på Øverby. Her skal det ryddes plass til ett nytt fjøs på 870 m2 som skal stå klart til høsten. Fjøset vil romme liggebåser og fôrbrett til både melkekuer og ammekuer samt binger for kalv og ungdyr. Det skal også lages ny fôrsentral.

På Øverby står neste generasjon klar for å ta over. Guttorm jobber hos en entreprenør i dag, men har vært aktivt med i hele planleggingsprosessen. Geir og Guttorm snakker varmt om Tom Arild Fredriksen fra Innovasjon Norge som har kommet med konstruktive innspill i planleggingsfasen. Far og sønn drar også fram Arne Leite i Valdres regnskap og revisjon som en god støttespiller. - Han har gjort oss trygge på at drifta vil klare investeringene framover, sier Geir.

Geir og Guttorm Øverby - Klikk for stort bildeGeir og Guttorm kom rett fra møte med entreprenør for fjøssystemer og betongfirma. Det blir en hektisk tid framover for far og sønn, med riving av den gamle låven og oppsett av nytt fjøs som skal stå klart i løpet av høsten.  Å bygge i dag krever store investeringer. Geir og Guttorm har vært bevisste i sine valg. Fjøset bygges i slepplaft som kobles sammen med det gamle fjøset. Både melkerom og smittesluse tilfredsstiller alle krav og kan benyttes som de er. Geir og Guttorm skal benytte den ene båsrekka i «gamle» fjøset til melkestall. Da kan eksisterende melkeutstyr brukes som det er uten ekstra kostnad. Den andre siden av fôrbrettet gjøres om til kalv/ungdyrbinger. Guttorm ønsker å investere i melkerobot på sikt og har derfor passet på at det er nok plass til dette.

Geir og Guttorm har planlagt et fleksibelt fjøs med plass til 57 kyr. Gården har ikke kvote til så mange melkekuer i dag, men dagens besetning med ammekuer skal økes og fylle resten av mordyr-avdelinga. Hvis det blir mulig å leie eller kjøpe mer kvote, vil antall ammekuer reduseres til fordel for flere melkekuer. 

Guttorm er nummer to i søskenflokken på Øverby, men den som er mest ivrig i gardsdrifta. Guttorm ser for seg å jobbe noen år til utenom gården, men gleder seg til å flytte tilbake til Hedalen og drive gården videre.  

Fjøset er kostnadGuttorm Øverby - Klikk for stort bildeGuttorm Øverby står klar til å ta over gården på Øverby. Guttorm smiler litt lurt og forteller om bestefar som var litt skeptisk til å begynne med, men som nå er like ivrig som Guttorm og Geir.sberegnet til 7,5 million og for noen uker siden kom gladmeldinga fra Innovasjon Norge at de har innvilget tilskudd til påbygget. Tilskuddet fra Innovasjon gjør det mulig å realisere planene på Øverby. Innovasjon Norge ser ekstra positivt på søknader som innebærer at neste generasjon tar over og at søkerne er under 35 år.