Nytt regelverk for strømstøtte til frivillige organisasjoner

Regjeringen har videreført tilskuddsordning for frivillige organisasjoner som følge av de ekstraordinære strømprisene til og med mars 2023.

Kultur- og likestillingsdepartementet har fastsatt ny forskrift for strømstøtteordningen for frivillige organisasjoner. Lotteri- og stiftelsestilsynet overtar forvaltningen av ordningen.

I første tilskuddsperiode desember 2021–mars 2022 ble tilskuddsordningen forvaltet av kommunene. I perioden april 2022–mars 2023 vil tilskuddsordningen forvaltes av Lotteri- og stiftelsestilsynet.

For den forlengede perioden april 2022–mars 2023 vil det være mulig å søke om strømstøtte hvert kvartal. Første søknadsrunde vil derfor bli i etterkant av andre kvartal 2022. 

Lotteri- og stilftelsestilsynet vil opprette et nytt søknadsskjema for tilskuddsordningen. Lenke til søknadsskjema og informasjon om søknadsfrister vil legges ut på regjeringen.no og på lottstift.no.

Søknadsskjemaet for april–juni 2022 åpner siste halvdel av august.

Les mer på regjeringen.no: Strømstøtteordning for frivillige organisasjoner - regjeringen.no
og lottstift.no: Strømstøtte for frivillige lag og organisasjoner - Lottstift
Les hele forskriften her: Forskrift for strømstøtteordningen for frivillig sektor - Lovdata