Nasjonal tilskuddsordning for å inkludere barn og unge

Kommunen og frivillige lag og organisasjoner kan søke på Nasjonal tilskuddsordning for inkludering av barn og unge (tidligere inkludering av barn i lavinntektsfamilier). Se link: https://www.bufdir.no/Tilskudd/Soke_om_tilskudd/Barn_og_ungdom/lavinntekt/

Utlysningsteksten finner du her: https://www.bufdir.no/Tilskudd/Aktuelt/Nasjonal_tilskuddsordning_for_a_inkludering_av_barn_og_unge_utlysning_for_2020/

Spørsmål vedrørende ordningen kan rettes folkehelsekoordinator: Mirian Øyhus Mikkelsgård tlf: 976 64 150, eller mirian.oyhus.mikkelsgard@sor-aurdal.kommune.no 

Søknadsfrist: 13. desember 2019