Lesekampanjen «Sommerles 2018» ble en suksess i Sør-Aurdal!

Da kampanjen var over 31.august kunne vi registrere at  66 elever fra alle de tre barneskolene i kommunen hadde deltatt. Disse 66 elevene har lest totalt 510 bøker og 40.370 sider i løpet av sommeren og det synes vi er kjempebra! Vi håper at like mange og gjerne flere av grunnskoleelevene deltar i Sommerles også neste sommer.

Sommerles er en nasjonal, digital sommerlesekampanje i regi av folkebibliotekene, for alle barn fra 1. – 7. klasse. Målet er å få flest mulig barn til å lese mest mulig gjennom en lang sommerferie! Ved å bruke elementer fra spill har Sommerles vist seg å være aktuell og populær blant barna. Kampanjen starter 1.juni hvert år, og avsluttes den 31. august.

Sommerles er gratis for alle barn! På nettsiden sommerles.no samler barna poeng for hver leste side, svarer på oppgaver, ser hva venner leser og tjener opp digitale troféer. Underveis gjør de seg fortjent til små premier som hentes på biblioteket. De kan også følge en spesialskrevet fortelling skrevet av Mari Moen Holsve.