Ledige omsorgsleiligheter

Sør-Aurdal kommune har flere omsorgsleiligheter ledig:

  • 1 liten omsorgsleilighet, Hedalen bo- og servicesenter, ledig fra 15.6.2023.
  • 1 omsorgsleilighet, Haugen, Begnadalen, ledig fra nå.
  • 1 liten omsorgsleilighet i boligfellesskap for personer med demens, Hedalen bo- og servicesenter, ledig fra nå.

Søknadsfrist 5.6.23

Omsorgsleilighetene er tilrettelagte for eldre og uføre.

Boligen tildeles etter følgende kriterier:

Forutsetning for å få tildelt leilighet:

  • må bo i kommunen
  • det må foreligge en henvendelse fra vedkommende
  • må kunne fungere i egen bolig (klare seg uten stor grad av hjelp og støtte i hverdagen)

Kriterier for øvrig er:

  • bo avsides og ha dårlig boligstandard
  • fortrinnsvis være over 60 år - eller det er spesielle behov som ligger til grunn
  • dårlig sosialt nettverk
  • funksjonshindringer, fysiske eller psykiske.

Forutsetningene, samt minst ett av kriteriene må være innfridd for å få tildelt leilighet.

Ved flere søkere til en leilighet, blir den som har det størst behov tildelt leiligheten.

Søknad sendes til:
Sør-Aurdal kommune
Tildelingskontoret
Tingvollbakkin 15
2930 Bagn 

Søkere som har søkt omsorgsbolig tidligere, trenger ikke sende ny søknad.

Spørsmål kan rettes til Tildelingskontoret, tlf 61348566.