Ledige omsorgsleiligheter

Sør-Aurdal kommune har ledige omsorgsleiligheter 

 • på Haugen i Begnadalen.
 • på Solbraut i Bagn, ledig fra 1. mars. Søknadsfrist 05.02.20.
 • på Høve i Reinli, ledig fra 1. mars
 • på Høve i Reinli, ledig fra 1. februar

Omsorgsleilighetene er tilrettelagte for eldre og uføre.

Boligen tildeles etter følgende kriterier:

Forutsetning for å få tildelt leilighet:

 • må bo i kommunen
 • det må foreligge en henvendelse fra vedkommende
 • må kunne fungere i egen bolig (klare seg uten stor grad av hjelp og støtte i hverdagen)

Kriterier for øvrig er:

 • bo avsides og ha dårlig boligstandard
 • fortrinnsvis være over 60 år - eller det er spesielle behov som ligger til grunn
 • dårlig sosialt nettverk
 • funksjonshindringer, fysiske eller psykiske.

Forutsetningene, samt minst ett av kriteriene må være innfridd for å få tildelt leilighet.

Ved flere søkere til en leilighet, blir den som har det størst behov tildelt leiligheten.

Søknad sendes til:
Sør-Aurdal kommune
Tildelingskontoret
Tingvollbakkin 15
2930 Bagn 

Søkere som har søkt omsorgsbolig tidligere, trenger ikke sende ny søknad.

Spørsmål kan rettes til Tildelingskontoret, tlf 61348566.