Ledige omsorgsleiligheter

Klikk for stort bildeSør-Aurdal kommune har ledige omsorgsleiligheter:

 • Hedalen bo- og servicesenter - 3 omsorgsboliger
 • Hedalen bo- og servicesenter, bofellesskap for demente - 2 omsorgsboliger 
 • Sør-Aurdalsheimen - 1 leilighet i underetasjen - søknadsfrist 1.5.21
 • Spangrudfeltet Bagn - 1 leilighet (privat utleier, men kommunen tildeler) - søknadsfrist 1.5.21

Omsorgsleilighetene er tilrettelagte for eldre og uføre.

Boligen tildeles etter følgende kriterier:

Forutsetning for å få tildelt leilighet:

 • må bo i kommunen
 • det må foreligge en henvendelse fra vedkommende
 • må kunne fungere i egen bolig (klare seg uten stor grad av hjelp og støtte i hverdagen)

Kriterier for øvrig er:

 • bo avsides og ha dårlig boligstandard
 • fortrinnsvis være over 60 år - eller det er spesielle behov som ligger til grunn
 • dårlig sosialt nettverk
 • funksjonshindringer, fysiske eller psykiske.

Forutsetningene, samt minst ett av kriteriene må være innfridd for å få tildelt leilighet.

Ved flere søkere til en leilighet, blir den som har det størst behov tildelt leiligheten.

Søknad sendes til:
Sør-Aurdal kommune
Tildelingskontoret
Tingvollbakkin 15
2930 Bagn 

Søkere som har søkt omsorgsbolig tidligere, trenger ikke sende ny søknad.

Spørsmål kan rettes til Tildelingskontoret, tlf 61348566.