Ledige omsorgsleiligheter i Bagn

Sør-Aurdal kommune har ledige omsorgsleilighet på Solbraut bo- og servicesenter fra 1.august 2022.

Omsorgsleilighetene er tilrettelagte for eldre og uføre. 

Søknadsfrist 24.7.2022.

Boligen tildeles etter følgende kriterier:

Forutsetning for å få tildelt leilighet:

  • må bo i kommunen
  • det må foreligge en henvendelse fra vedkommende
  • må kunne fungere i egen bolig (klare seg uten stor grad av hjelp og støtte i hverdagen)

Kriterier for øvrig er:

  • bo avsides og ha dårlig boligstandard
  • fortrinnsvis være over 60 år - eller det er spesielle behov som ligger til grunn
  • dårlig sosialt nettverk
  • funksjonshindringer, fysiske eller psykiske.

Forutsetningene, samt minst ett av kriteriene må være innfridd for å få tildelt leilighet.Ved flere søkere til en leilighet, blir den som har det størst behov tildelt leiligheten.

 

Søknad sendes til:
Sør-Aurdal kommune
Tildelingskontoret
Tingvollbakkin 15
2930 Bagn 

Søkere som har søkt omsorgsbolig tidligere, trenger ikke sende ny søknad.

Spørsmål kan rettes til Tildelingskontoret, tlf 61348566.