Lærling i Sør-Aurdal kommune?

Kommunevåpenet til Sør-Aurdal kommune - Klikk for stort bildeI disse dager kunngjør vi ledig 3 læreplasser fra august; en plass i hvert av fagene helsearbeider, barne- og ungdomsarbeider og institusjonskokk – se egen annonse under "Ledige stillinger".

Sør-Aurdal kommune har vært lærebedrift og tatt inn lærlinger i 23 år, og har i løpet av denne tiden uteksaminert mer enn 40 nye fagarbeidere, noe vi er stolte av! Svært mange av disse er i dag i fast jobb hos oss. Uten fagarbeidere stopper samfunnsmaskineriet, og vi trenger mange flere i årene som kommer.

Vi ser på det å være lærebedrift som et samfunnsansvar, og som en vinn-vinn-sak: Vi bidrar til at det utdannes fagarbeidere som arbeidslivet trenger nå og i framtiden, og ungdommene gis mulighet til å få en utdannelse og et fagbrev.

Om læretiden:

Dersom du blir tatt inn som lærling i Sør-Aurdal kommune, vil du få en plan for læretiden før du starter opp. Denne planen viser bl.a. på hvillken arbeidsplass du skal være i løpet av de to årene læretiden normalt varer. Institusjonskokklærlingene har hele læreperioden på kjøkkenet på Sør-Aurdalsheimen. Helsefag- og barne- og ungdomsarbeiderlærlingene veksler mellom ulike arbeidsplasser, slik at de får læretid sammen med ulike grupper av brukere og pasienter, slik læreplanene i disse fagene legger opp til.

Som lærling vil du få en egen instruktør på de arbeidsplassene du skal være. Instruktøren er selv erfaren fagarbeider, og hun skal veilede deg i det daglige arbeidet, og følge deg opp for å bidra til at du når de læremålene som er fastsatt i læreplanen. Vi har også en faglig ansvarlig i hvert av fagene. Denne har ansvaret for at læretiden gjennomføres på en god og ryddig måte og for at overgangen mellom de ulike arbeidsplassene går greit. Hun skal sammen med instruktørene hjelpe deg gjennom læretiden, slik at du forhåpentlig kan meldes opp til fagprøve når de to årene er gått.

 

Arbeidsvilkår:

Som lærling er du ansatt med de samme plikter og rettigheter som andre ansatte, med noen få unntak. Du får lønn gjennom hele læretiden. Denne beregnes slik at når de to årene er omme, skal du ha mottatt en full årslønn.  Dvs at du hver måned mottar 50% av begynnerlønn for fagarbeider, noe som henger sammen med at læretiden regnes som halvparten læretid og halvparten verdiskapingstid. Det er verdiskapingstiden du mottar lønn for.

 

Send oss din søknad!

Har du planer om å bli fagarbeider i ett av fagene Sør-Aurdal kommune er lærebedrift i, oppfordrer vi deg til å sende oss din søknad! Med erfaring som lærebedrift i 23 år, har vi gode forutsetninger for å hjelpe deg fram mot fagbrevet ditt!

Har du spørsmål, må du gjerne ta kontakt med oss:

Fagleder personal - Bjørg Dokken. Tlf 61 34 85 14

Fagansvarlig for barne- og ungdomsarbeiderlærlinger - Anette Dokken. Tlf 41 60 94 45

Fagansvarlig for helsefaglærlinger - Olga Marie Hagen. Tlf 61 34 87 14

Fagansvarlig for institusjonskokklærlinger - Åse Bøhn. Tlf 61 34 87 20