Kulturplan for Sør-Aurdal kommune

Kommunevåpen Sør-Aurdal kommune, Skrin i gult på blå bakgrunn  - Klikk for stort bilde

 

Invitasjon til å komme med innspill til Kulturplan for Sør-Aurdal kommune mot år 2030.

Kulturplan for Sør-Aurdal kommune skal nå revideres, og vi ønsker innspill til planen. Den nye planen vil ha tidsperspektiv frem mot år 2030.

Kulturplan for Sør-Aurdal kommune 2015-2020 ble vedtatt av kommunestyret 05.11.2015.
Her kan du lese Kulturplan for Sør-Aurdal kommune 2015-2020. 

Kommunens ansvar for å legge til rette for kulturlivet er nedfelt i Kulturlova, som følger: 

§ 1 Føremål:
Lova har til føremål å fastleggja offentlege styresmakters ansvar for å fremja og leggja til rette for eit breitt spekter av kulturverksemd, slik at alle kan få høve til å delta i kulturaktivitetar og oppleva eit mangfald av kulturuttrykk.

§ 4 Fylkeskommunens og kommunens oppgåver:
Fylkeskommunen og kommunen skal syta for økonomiske, organisatoriske, informerande og andre relevante verkemiddel og tiltak som fremjar og legg til rette for eit breitt spekter av kulturverksemd regionalt og lokalt.

Sør-Aurdal kommune mot år 2030. Kommuneplanens Samfunnsdel har følgende visjon

Sør-Aurdal skal være en kommune der alle innbyggerne sikres en god livskvalitet i alle faser av livet, og der bærekraftig forvaltning av naturressurser står i fokus.

Sør-Aurdal kommune skal gjennom tilrettelegging og positive holdninger til utvikling, bli en god kommune å bo i, flytte til og besøke.

Kultur angår alle! 

Vi inviterer derfor alle til å komme med innspill til "Kulturplan for Sør-Aurdal kommune mot år 2030". 

Innspill kan sendes til postmottak@sor-aurdal.kommune.no innen 30. juni 2023.

 

Spørsmål kan rettes til rådgiver Oppvekst og kultur, Gunvor Elene Thorsrud.