Kulturmidler og kulturpris - frister 1. mai 2021

Kommunevåpenet til Sør-Aurdal kommune - Klikk for stort bildeFrist for å søke om kulturmidler og å sende inn forslag om kandidater til kulturprisen er 1. mai 2021

Kulturmidler til drift av laget

Frivillige lag og foreninger kan søke om kulturmidler til drift av laget. 

Kriterier for å få støtte:

 1. Alle lag og foreiningar som driv med frivillig kulturarbeid i Sør-Aurdal kommune kan få tildelt kulturmidlar.
 2. Bygdehus/grendehus som blir nytta til allmenne formål kan få støtte.
 3. Lag og foreiningar må dokumentere at dei har aktivitet.
 4. Aktivitet, økonomi, medlemstal og alder på medlemene blir tillagt vekt.
 5. Barne- og ungdomsarbeid blir prioritert ved fordeling av kulturmidlane.
 6. Lokale lag i Sør-Aurdal blir prioritert.
 7. Regionale og nasjonale lag og organisasjonar kan få støtte dersom dei har aktivitet i Sør-Aurdal tilsvarande eit lokallag.

Her kan du søke om kulturmidler til drift av laget: Søknadsskjema

Søknadsfrist: 1. mai

 

Tilskudd til kulturformål / arrangement 

Frivillige lag og foreninger kan søke om tilskudd til kulturformål/arrangement.

Kriterier for å få støtte:

 1. Tilskott kan bli gitt til lokale lag og foreiningar i kommunen.
 2. Det kan bli gitt støtte til kulturaktivitetar og arrangement i Sør-Aurdal eller til aktivitetar der deltakarar frå Sør-Aurdal er  aktørar.
 3. Barne- og ungdomsarbeid blir prioritert ved fordeling av midlane.
 4. Kulturmidlar kan bli tildelt til regionale/nasjonale lag og organisasjonar når dei har aktivitet i Sør-Aurdal tilsvarande eit lokallag.

Her kan du søke om tilskudd til kulturformål/arrangement: Søknadsskjema 

Søknadsfrist: 1. mai

 

Har du forslag til kandidater til Kulturprisen?

Kulturprisen kan deles ut til enkeltpersoner som har gjort en særlig innsats i kunst og kulturliv i Sør-Aurdal på frivillig basis. Prisen kan også deles ut til lag og foreninger. 

Send skriftlig forslag med begrunnelse til Sør-Aurdal kommune, Tingvollbakkin 15, 2930 Bagn, eller postmottak@sor-aurdal.kommune.no innen 1. mai.

Kulturprisene for årene 2020 og 2021 deles ut på kulturkvelden den 19. november 2021 i Sør-Aurdalshallen.