Krav om henvisning til fysioterapi bortfaller

Fra 1. januar 2018 trenger du ikke lenger henvisning til fysioterapi. Fysioterapeuten skal vurdere ditt behov for behandling.

Du må fortsatt gå til en fysioterapeut som har driftsavtale med kommunen for å få stønad fra Helfo.

Har du spørsmål, se helsenorge.no/betaling-for-helsetjenester/betaling-hos-fysioterapeut

Husk at du kan se dine registrerte egenandeler for fysioterapi ved å logge deg på helsenorge.no