Koronavaksinering i Sør-Aurdal

Kommunevåpenet til Sør-Aurdal kommune - Klikk for stort bildeVi får 15 koronavaksiner til Sør-Aurdal i uke 1. Deretter vil vi få ukentlige leveranser. Vaksineringen starter på Sør-Aurdalsheimen.

De som  står først i prioriteringsrekkefølgen er blitt kontaktet. Informasjon vil bli løpende oppdatert på kommunens nettside.

Vaksinen er gratis.

Dette er prioriteringsrekkefølgen: 

1. Beboere på sykehjem og bo-og servicesenter 

2. Alder 85 år og eldre

3. Alder 75-84 år 

4. Alder 65-74 år 

OG personer mellom 18 og 64 år med disse sykdommene/tilstandene:  

 • Organtransplantasjon
 • Immunsvikt
 • Hematologisk kreftsykdom siste fem år 
 • Annen aktiv kreftsykdom, pågående eller nylig avsluttet behandling mot kreft (spesielt immundempende behandling, strålebehandling mot lungene eller cellegift) 
 • Nevrologiske sykdommer eller muskelsykdommer som medfører nedsatt hostekraft eller lungefunksjon 
 • Kroniske nyresykdom eller betydelig nedsatt nyrefunksjon

5. Alder 55-64 år med disse sykdommene/tilstandene:  

 • Kronisk leversykdom eller betydelig nedsatt leverfunksjon 
 • Immundempende behandling ved autoimmune sykdommer  
 • Diabetes  
 • Kronisk lungesykdom (annet enn velregulert astma) 
 • Fedme med kroppsmasseindeks (KMI på ≥ 35 kg/m2 eller høyere)
 • Demens  
 • Kroniske hjerte- og karsykdommer (med unntak av høyt blodtrykk)  
 • Hjerneslag  
 • Annen alvorlig og/eller kronisk sykdom som ikke er nevnt i listen over kan også gi økt risiko for alvorlig sykdom og død av covid-19. Dette vurderes individuelt av lege.

6. Alder 45-54 år med de samme sykdommer/ tilstander som er listet opp i pkt. 5 

7. Alder 18-44 år med de samme sykdommer/ tilstander som er listet opp i pkt. 5 

8. Alder 55-64 år 

9. Alder 45-54 år 

Foreløpig er ikke helsepersonell prioritert høyere enn disse gruppene, men dette kan endres dersom smittepresset øker, og hvis smittesituasjonen i helseinstitusjonene endrer seg.