Koronavaksine - tilbud om 4. dose til de som er 75 år og eldre

Vaksine - Klikk for stort bilde

Folkehelseinstituttet åpner opp for at personer 75 år og eldre som har fått 3 doser, kan få en ny oppfriskingsdose dersom de selv ønsker det. 

Oppfriskingsdosen kan bli gitt tidligst 4 måndeder etter siste oppfriskingsdose.  Om du har gjennomgått korona, skal det gå 3 uker fra tilfriskning til oppfriskningsdose.

Ønsker du slik oppfriskingsdose?

Ring Bagn Legesenter tlf. 46953413 eller 61348550 for å avtale time for vaksinering.