Kontrakt om bygging av Sør-Aurdalshallen

Sør-Aurdal Kommune og Sanne Hauglid AS har underskrevet kontrakt om bygging av Sør-Aurdalshallen til en sum av 107 mill. kr pluss mva., til sammen 133,7 mill. kr.

Kontrakten er en Totalentreprise, der Sanne Hauglid AS har ansvaret for hele byggeprosjektet, inkludert prosjektering og styring av underentreprenører. Som underentreprenører har Sanne Hauglid AS med seg Brødrene Dokken AS på grunnarbeid og omlegging av vann og avløp, Hamstad på ventilasjon, Loe Betongelementer på prefab. betong, El-Fag på Elektro og GK Rør på rørlegging.

I tillegg er JAF arkitektkontor og Sweco med i forhold til tegning og prosjektering og Norconsult i forhold til prosjektledelse og byggherreombud.

Sør-Aurdalshallen er et bygg på ca. 4400 m2 som skal inneholde en idrettshall på 25 x 45 m med dobbelt sett garderober, en 25 m svømmehall med garderober, og en skole/kulturskoledel. Idrettshallen skal også fungere som kultursal med en teleskoptribune med 200 plasser. Svømmebassenget blir bygget i syrefast stål.

Arbeidet er kommet i gang, og bygget skal overleveres 12. des. 2019.