Kompensasjonsordning for lokalt næringsliv

Kommunevåpenet til Sør-Aurdal kommune - Klikk for stort bildeGjennom statsbudsjettet 2021 - kommunal kompensasjonsordning til lokale virksomheter, har Sør-Aurdal kommune mottatt kr. 403.000 til fordeling til lokalt næringsliv. 

Målet med ordningen er å avhjelpe situasjonen for lokale virksomheter for å opprettholde arbeidsplasser og viktig kompetanse i bedrifter.

Søknadsfrist 26. januar 2022 kl. 23.59

Send inn søknad

Bedrifter i følgende bransjer kan søke

 • Serveringsvirksomhet
 • Overnattingsvirksomhet
 • Reiseliv (f.eks. reisebyråer, aktivitetsselskaper, event/foredrag, reisearrangører)

  Det vil vektlegges om søker har falt helt eller delvis utenfor øvrige kompensasjonsordninger, og har mistet kundegrunnlaget som følge av smitteverntiltak.

Ordningen omfatter

 • Tapt omsetning i desember 2021
 • Økte kostnader, f.eks. som følge av smitteverntiltak

Kriterier

 • Støtten beregnes skjønnsmessig ut fra søknadsgrunnlaget, dokumentasjon, mengden søknader og tilgjengelig midler til fordeling.
 • Virksomheten må ha operativ virksomhet i Sør-Aurdal kommune
 • Bedrifter uten ansatte kan ikke søke. Unntak er enkeltpersonforetak og ansvarlige selskaper der foretakets inntekt er minst en av deltakernes hovedinntekt
 • Kommunen er pålagt et ansvar for at det vurderes totalt tildelt støtte til konsern, der selskapet som mottar støtte er en del av et slikt.

Krav til søknaden

 • Foreløpig regnskap for desember 2021 sett opp mot desember 2019, eventuelt 2020
 • Årsregnskap for 2019 og 2020
 • En beskrivelse av bakgrunnen for søknaden som omhandler hvorfor søker har omsetningssvikt og/eller merkostnader og en spesifisering av tapt omsetning og/eller merkostnader i løpet som viser hvordan søker har kommet frem til søknadsbeløpet
 • Egenerklæring og informasjon om alle mottatt offentlig støtte (fylles ut i skjemaet). Om selskapet er en del av et konsern må det oppgis både hvor mye selskapet isolert sett har mottatt og hvor mye konsernet har mottatt
 • Egenerklæring om foretaket er i økonomiske vanskeligheter (fylles ut i skjemaet)

Søknaden er basert på tillit, men bekreftelse og dokumentasjon fra regnskapsfører/revisor kan etterspørres.  

Søknad
Søknad skal opprettes på www.regionalforvaltning.no. OBS! Kun søknader via regionalforvaltning.no vil bli behandlet.

Opprett bruker (hvis du ikke allerede har brukerid) og velg «Logg inn». Legg inn «Sør-Aurdal» i søkefeltet og velg «Sør- Aurdal kommune – Kommunal kompensasjonsordning – utlysning runde 6 2021». Fyll ut søknadsskjema så nøyaktig som mulig.

Søknadsfrist 26. januar 2022 kl. 23.59.

Utbetaling av tilskuddet:
Tilskuddet utbetales etter at innstillingen er behandlet av formannskapet den 17. februar.

Kontaktperson Sør-Aurdal kommune

Stig Solbrekken tlf 47391295 
stig.solbrekken@sor-aurdal.kommune.no

Kontaktinfo

Stig Solbrekken
Rådgiver
E-post
Telefon 61 34 85 28
Mobil 473 91 295