Kommunal plan for idrett og fysisk aktivitet i Sør-Aurdal kommune 2022-2025. Høring og offentlig ettersyn.

Høringsfrist: 21. oktober 2021

Formannskapet vedtok den 07.09.2021, FS-027/21, å legge "Kommunal plan for idrett og fysisk aktivitet i Sør-Aurdal kommune 2022-2025" ut til høring og offentlig ettersyn i 6 uker med hjemmel i plan- og bygningsloven § 5-2. 

Kommunal plan for idrett og fysisk aktivitet i Sør-Aurdal kommune 2022-2025, høringsdokument, kan du lese HER (PDF, 6 MB).

Uttalelse sendes til postmottak@sor-aurdal.kommune.no, eller per post til Sør-Aurdal kommune, Oppvekst og kultur, Tingvollbakkin 15, 2930 Bagn, innen 21.10.2021.

Spørsmål kan rettes til rådgiver Oppvekst og kultur, e-post; Gunvor.Elene.Thorsrud@sor-aurdal.kommune.no, tlf. 61348527.