Kandidater til Sør-Aurdal ungdomsråd

Hvert år er det valg i Sør-Aurdal ungdomsråd og nå søker vi engasjerte ungdommer fra hele kommunen. Du kan nominere deg selv, eller noen andre engasjerte ungdommer. Bare husk å spørre de først.

Hva gjør et ungdomsråd?

- Et ungdomsråd kan gi råd til kommunen/fylkeskommunen.
Ungdomsrådet skal gi råd til kommunen eller fylkeskommunen slik at kommunestyret eller fylkestinget har et bedre grunnlag for sine avgjørelser, ifølge kommuneloven.
Rådet har rett til å komme med sitt syn på en sak. Det er opp til rådet å vurdere om det skal gi en uttalelse. Rådet kan dermed avgjøre hvilke saker de velger å komme med innspill til. 

- Ungdomsrådet uttaler seg på vegne av ungdom.
Ungdomsrådsmedlemmene er folkevalgte, det vil si at de er valgt for å representere ungdom i sin kommune eller sitt fylke. Ungdomsrådet skal representere og uttale seg på vegne av alle ungdommer.

Hvilke saker kan rådet jobbe med?

Ungdomsrådet har rett til å uttale seg i alle saker som gjelder ungdom i kommunen eller fylket. Det kan være mange ulike saker, for eksempel

  • kultur- og fritidstilbud
  • skolesaker
  • helsetilbud
  • samferdsel og kollektivtilbud
  • miljøsaker
  • kommunens årsbudsjett og økonomiplan
  • arealplanlegging
  • kommuneplaner

Ungdomsrådet kan også på eget initiativ ta opp saker ungdommen er engasjert i.

Hvorfor har vi ungdomsråd?

Siden ungdom under 18 år ikke har stemmerett eller selv kan stille til valg, har de få muligheter til å si sin mening og påvirke politiske avgjørelser. Det er bare ungdom selv som vet hva ungdom mener om ulike saker. Det er derfor viktig at ungdom ikke blir representert gjennom andre, men snakker for seg selv. Derfor har vi ungdomsråd!

Sør-Aurdal ungdomsråd er sammensatt av 7 representanter med vara og er i fra hele kommunen. Ungdommene er fra 13 år (8. trinn) til 18/19 år. De kan ikke være fylt 19 år på valgtidspunktet.

 Vil du være med?

- Send inn ditt/kandidatens navn og alder.
- Hvilken skole/lærlingplass du har.
- Visst du nominerer noen andre enn deg selv, må du gi meg kontaktopplysningene dine.

Medlemmene av ungdomsrådet blir oppnevnt av kommunestyret.

Frist: 04.10.20

Forslag sendes til eli.frivilligsentralen@outlook.com
Ring meg gjerne om du lurer på noe!

Eli Torp
Tlf: 468 93 709 / 951 42 240