Innbydelse til samtalegruppe for menn i Sør-Aurdal - et "mentalt treningsstudio"

Invitasjon til å delta i en gruppe for menn hvor du, sammen med andre kan reflektere over mannsrollen og det å være mann. En gruppe hvor det er rom for samvær, refleksjon og støtte for ulike livserfaringer. Gruppen er åpen for menn i alle aldre fra 18 år.

Oppstart onsdag 15.3 kl. 13.30.

Mange menn går med vanskelige tanker i lang tid før de søker hjelp. Det kan sitte langt inne å vise følelser og si fra om at hverdagen ikke alltid går på skinner. «Ta det som en mann» eller «mann deg opp» er setninger som fremdeles blir brukt i dagligspråket. Noen kan ha et begrenset nettverk, og i noen miljøer er det heller ikke tradisjon for å åpne opp og prate om det man har på hjertet. Da kan det være kort vei til å kjenne på ensomhet eller nedstemthet.

For noen kan terskelen kjennes høy for å delta i ei samtalegruppe. Kanskje er man usikker på hvem de andre er, og det kan være sårbart å skulle dele egne historier. Men nettopp kombinasjonen av å dele og lytte til de andre gjør at det oppstår et eget fellesskap i samtalegruppa.

Takket være samtalegruppe for menn tør mange for første gang å snakke om følelser, frykt eller behov. Det kan bli store terapeutiske og psykologiske fordeler med å delta i samtalegruppa. Det kan bli en trygg arena hvor menn i ulike aldre kan åpne opp, være ærlige og få erkjennelse og støtte fra andre. De kommer sammen og oppdager mer av seg selv.

En ting jeg har lært av samtalegrupper – er det at å lytte til andre, kan gi nye perspektiver på eget liv. Flere forteller at de har savnet en arena hvor det kjennes trygt å vise sårbarhet og dele sine tanker.

Én av mann sa det veldig godt: «Jeg går jo på et senter for å holde meg i god fysisk form. Samtalegruppa har for meg blitt et mentalt treningsstudio.»

Det skal føles trygt å delta, derfor skriver alle deltakere under på en taushetserklæring på første møte.

Til slutt vil jeg bare si at enhver mann som ønsker å komme i kontakt med eller ta del i denne samtalegruppa ikke burde gå og tvile. Anbefaler deg å ta kontakt med Irene Mandt i Psykisk helse og rusomsorg i Sør-Aurdal kommune. Av og til kommer store forandringer som et resultat av å ta tatt en liten avgjørelse.

Antall samlinger: 10

Oppstart: 15.3 (uke 11)

Tidspunkt: 13.30

Datoer: 15.3, 22.3, 29.3, 12.4, 19.4, 26.4, 3.5, 10.5, 24.5, 31.5

Sted: Skoglund dagtilbud (ovenfor Tingvoll kommunesenter)

Antall gruppedeltakere: minimum 4 – opptil 8 personer

Gruppeleder: er Irene Mandt som til daglig jobber som behandler i Psykisk helse og rusomsorg i kommunen. Er utdannet Sosionom med videreutdanning innen rus, avhengighet og psykiske lidelser. Er utdannet innen veiledning, kognitivterapi og mindfulness instruktør.

Pris: gratis

Påmelding er bindende.

Spørsmål?
Kontakt meg på e-post: irene.mandt@sor-aurdal.kommune.no eller på telefon: 91 24 36 97 (mandag, tirsdag og onsdag).