Informasjon vedrørende vedlikeholdsarbeid på øvre del av Vestbygdvegen

Kommunevåpenet til Sør-Aurdal kommune - Klikk for stort bildeI løpet av sommeren 2020 vil kommunen fjerne asfaltdekket på den øvre delen av Vestbygdvegen og gjøre om denne delen av vegen til grusveg. Strekningen dette gjelder er fra Island v/ krysset til Gamle vestbygdvegen og opp til bommen på Høgemyr.

Asfaltdekket på strekningen er slitt og har mye hull som ikke lenger er mulig å bøte. Det er derfor besluttet at asfaltdekket skal fjernes og erstattes med grus. Arbeidet med oppfresing av asfaltdekket vil ta ca èn uke og vegen vil være åpen mens arbeidet gjennomføres, men det må tidvis påregnes noe ventetid.

Det vil også i løpet av sommeren bli gjennomført grøfterensk langs hele strekningen. Arbeidene vil i hovedsak foregå i juni/juli.