Informasjon om fiber i Sør-Aurdal

I disse dager sender Sør-Aurdal kommune ut brev til alle som kan få fiber fra Telenor i pågående utbygger-runde. Der vil du finne informasjon om framgangsmåten for å bestille fiber.

NB!
Vi gjør oppmerksom på at brevet går til hjemmelshaver i tilknytning til gårds- og bruksnummer. På noen eiendommer vil det være nødvendig med flere abonnement, for eksempel til kårbolig eller utleiebolig.


Valdres Natur- og Kulturpark.har opprettet egen nettside med informasjon som har med utbygging av fiber i Valdres: www.bredbandivaldres.no