Informasjon om arbeidet med E16 i Bagn

Det pågår nå arbeider med omlegging av trafikk på E16 i forbindelse med utgraving og nyetablering av vei. I den forbindelse blir E16 lagt inn på midlertidig vei tett inntil boligriggen til Skanska, og inn på deler av Erstadveien. Trafikken blir påsatt denne omkjøringsveien 14. mai.

Deler av E16 stenges midlertidig i uke 22. Trafikk på E16 dirigeres i denne perioden gjennom Bagn Sentrum. I denne perioden vil det pågå utgraving, oppfylling og klargjøring for asfaltering av ny veitrase for E16.

Når E16 stenges vil det samtidig åpnes for trafikk på Fv219 under nye Wold bru. Trafikken fra Bagn Øst vil da kunne kjøre via Bagn sentrum for å komme seg ut på E16.

Gangtrafikk vil også flyttes underveis i arbeidet. Det blir opprettholdt sikre gangveier gjennom anleggsområdet i hele perioden.

Asfaltering av E16 vil først skje i uke 24. Dermed vil trafikken gå på grus i perioden fra 3/6 – 15/6.

Trafikkmengden gjennom sentrum i tidsperioden E16 stenges er uviss, men det oppfordres også denne gang til at skolebarn som kjøres til skolen blir kjørt inn på snuplassen bak skolen før de slippes av. Dette for å unngå trafikksituasjoner på fremsiden av skolen.

Ettersom trafikken på E16 ikke blir flyttet før uke 22 vil det ikke være mulig å benytte Fv219 under nye Wold bru som rute for 17. mai-tog som tidligere i forbindelse med feiring av grunnlovsdagen i Bagn.