Idrettsrådet ønsker kandidater til årets idrettspris

Idrettsrådet ønsker kandidater som folket mener har gjort seg fortjent til å motta prisen. Frist for nominering av kandidater er 30. november 2019. Prisvinneren mottar en sjekk på 5000 kroner og et diplom. Og selvsagt masse heder og ære.

Prisen deles ut på kulturkvelden som er 31. Januar i Sør-Aurdalhallen 

Kriteriene for tildeling av idrettsprisen er:

Utdeling av idrettsprisen skal stimulere unge talentar til å satse innan idretten. Prisen kan deles ut til aktive enkeltpersonar, fortrinnsvis talent, som representerer ein klubb i kommunen, er busett i kommunen, eller har lagt grunnlaget for sin suksess gjennom ein oppvekst i kommunen. Alle kan komme med forslag til kandidatar, både enkeltpersonar og lag/organisasjonar. Idrettsrådets styre vel ut prisvinner.

Forslag med begrunnelse/presentasjon sendes på epost steinarskjerve@me.com innen 30. November 2019

Eller pr post til: Sør-Aurdal Idrettsråd v/Steinar Skjerve Sørvollbakkin 26, 2930 Bagn