Høring kraftledning Åbjøra Gjøvik og invitasjon til møte

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) har mottatt melding med forslag til utredningsprogram for nye 132 kV kraftledninger Åbjøra–Gjøvik. Tiltaket vil berøre Nord-Aurdal, Sør-Aurdal, Etnedal, Nordre Land, Søndre Land og Gjøvik kommuner i Innlandet fylke. Meldingen med forslag til utredningsprogram er tilgjengelig på NVEs internettsider www.nve.no/8746/A.

NVE holder følgende offentlige folkemøter:

- Tirsdag 3. mai 2022 kl. 19.00 i Solgløtt forsamlingshus Landåsvegen 710, 2861 Landåsbygda.
- Onsdag 4. mai 2022 kl. 19.00 i Gjøvik rådhus, Kauffeldts plass 1, 2815 Gjøvik.
- Torsdag 5. mai 2022 kl. 19.00 i Etnedal samfunnshus Espelibygde 566, 2890 Etnedal.

Høringsuttalelser
Gjennom høring av meldingen ønsker NVE å få innspill til hvilke utredninger som bør gjennomføres før utarbeidelse av konsesjonssøknad om bygging og drift av anlegget.

Dere kan sende uttalelse på én av følgende måter:
- via skjema for uttalelser, som dere finner på NVE sine internettsider.
- via e-post til uttalelse@nve.no (merk e-post med «Høringsuttalelse» og saksnummer 202202032 i emnefeltet, og oppgi navn og/eller organisasjonsnummer i innledningen).
- som brev til NVE, Postboks 5091, Majorstuen 0301 OSLO.

Fristen for å sende uttalelser til NVE er 27. mai 2022.