Gruppe i stressmestring og egenomsorg

Tegning av person - stressmestring - Klikk for stort bilde Gruppe med fokus stressmestring og egenomsorg starter i regi av Sør Aurdal kommune torsdag 14. September kl. 16. (ca. to timers varighet
Påmelding innen 5. september 2023.

Vi øver oss å være til stede og kanskje bli kjent med noen nye sider av oss selv gjennom temaer som grensesetting, hva hindrer oss i å skape endring, hva styrker og støtter oss, bevissthet rundt egne ressurser og vaner og hverdagsritualer, hvordan romme meg selv, etc.

Vi bruker ulike uttrykk som musikk, tekster, bevegelse, pusteøvelser/ mindfulness og ulike materialer til forming som en ressurs inn i sesjonene. Vi vil være endel i aktivitet både felles i gruppen og individuelt.

Målgruppen er: Kvinner, og det er 8 plasser ledig.

Gruppeledere er Kjersti Grytnes Jordet og Linda Wickstrøm, begge psyk. sykepleiere i Sør Aurdal kommune.

Dette er et gratis tilbud, men det er fint om du kan ta med noe materialer underveis. (ark, farger, pensel, maling)

Ta kontakt dersom du trenger mer info. Det tilbys også en samtale i forkant dersom du er usikker om dette er noe for deg.

Gruppen vil være Biblioteket i Bagn og vil foregå ukentlig (unntatt ferier).

Påmelding: Kjersti tlf. 95438213 eller Linda tlf. 48069451 innen 5.sept.