Fv. 226 Gang-/sykkelveg til Begna bruk

Arbeidet med å bygge ny gang- og sykkelveg langs fylkesveg 226 fra krysset med E16 til Begna bruk er i gang. I løpet av oktober vil gående og syklende som bor og ferdes i dette området ha fått en mer trafikksikker veg på denne vel to km lange strekningen.

Klikk her for mer informasjon om arbeidet. (PDF, 3 MB)