Frivillige lag og organisasjoner kan søke momskompensasjon

Lotteri- og stiftelsestilsynet skal fordele 1,685 milliard kroner i momskompensasjon til frivillige lag og organisasjoner i 2020.

Søknadsfristen er 1.september, men flere lag og organisasjoner må sende søknad via sentralleddet som ofte har frist tidligere. Husk at alle som søker må være registrert i Frivillighetsregisteret.

Søknadsskjema og mer om ordningen finner du på www.lottstift.no