Frivillige lag og organisasjoner kan søke momskompensasjon

Lotteri- og stiftelsestilsynet skal fordele 1,6 milliard kroner i momskompensasjon til frivillige lag og organisasjoner i 2019.

Frist for å søke er 1. september 2019

Les mer på Lotteri- og stiftelsestilsynet sine nettsider.